Jednotlivec je doprovázen koněm a lonžérem. Povinná sestava jednotlivců není omezena časem. Volná a technická sestava trvá 1 minutu. Technickou sestavu cvičí pouze jednotlivci kategorie senior.

 

JEDNOTLIVCI DĚTI

 • děti do 12ti let
 • cvičenci v této kategorii nesmí závodit v žádné jiné kategorii na daných závodech
 • cvičí pouze povinnou sestavu, kterou mohou předvést bud ve cvalu nebo kroku
 • povinná sestava: náskok, základní sed, váha, stoj, zášvih vpřed s nohama u sebe, poloviční mlýn, zášvih vzad (předšvih v kontrasedu) s nohama od sebe, seskok přednožkou dovnitř

 

JEDNOTLIVCI JUNIOR

 • v ČR je táto kategorie ještě dále rozdělena na jednotlivce junior B a A
 • kategorie junior B pro děti ve věku 10 - 14 let
 • kategorie junior A pro děti ve věku 12 - 18 let 
 • cvičí povinnou a volná sestavu
 • volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků, statický cvik musí být proveden nejméně na tři cvalové kroky
 • povinná sestava: náskok, základní sed, váha, mlýn, střih vpřed, střih vzad, stoj, odskok zášvihem dovnitř

 

JEDNOTLIVCI SENIOR

 • věková hranice je omezena zdola (od 16ti let)
 • cvičí povinnou, technickou a volnou sestavu (v ČR na jednodenních závodech cvičí vždy pouze dvě vybrané sestavy dle rozpisu)
 • povinná sestava: náskok, váha, mlýn, střih vpřed, střih vzad, stoj, zášvih do dámského sedu dovnitř (a zpět do sedu obkročmo), odskok zášvihem ven ze sedu obkročmo
 • technická sestava: skládá se z pěti těchnických určených cviků a dalších libovolných volných cviků, technické cviky mohou být předvedeny v jakémkoli pořadí
 • technické cviky: náskok trčením do sedu na krku, kotoul, jehlice v kontra, vzpor, výskok z kleku do stoje kontra
 • volná sestava se skládá z jednotlivých cviků statických a dynamických